Aanvullende testenIndien U als adoptant een test wilt laten uitvoeren, kunt U dit aangeven bij onze adoptieconsulente Mona. De kosten hiervan komen voor rekening adoptant omdat het voor ons als ongesubsidieerde stichting financieel niet mogelijk is om dit te bekostigen.