Stichting HzH heeft als doel:


Het verbeteren van het welzijn van honden in zuid-spanje door middel van:Helaas lukt dit alles niet op korte termijn. Voorlichting en regelgeving bijvoorbeeld vragen veel tijd en bovenal: een lange adem. Voor de kortere termijn zit de oplossing voor de honden dus vooral in herhuisvesting.
Dit betekent zeker niet dat wij ons niet zullen inzetten voor het oplossen van het probleem 'aan de voorkant'. Projecten die zich richten op educatie, wetgeving en het voorkomen van toename van de zwerfhondenpopulatie zullen zeker als project een plaats binnen HzH krijgen.