Adoptie procedure


U heeft uw HzH-hond gevonden. Hoe gaat het nu verder?

Na uren- en soms zelfs dagenlang surfen en rondkijken op onze site, heeft u de hond gezien. Het eerste dat nu gedaan kan worden is contact opnemen met onze adoptieconsulente. Het meest-handige is het sturen van een mail: adopties@hondzoekthuis.org. Geef in uw mail alvast wat meer informatie: woon- en werksituatie, huisvesting (appartement, eengezinswoning, etc), ervaring met honden, aanwezigheid van kinderen of andere huisdieren zijn de meest-belangrijke. Laat ons ook even weten waarom u juist voor deze hond valt!

Onze adoptieconsultente neemt vervolgens contact met u op: ook dit zal veelal via de mail verlopen. Het vervolg hangt af van waar de hond zich bevindt: in opvang in Nederland of in Spanje. In het laatste geval, zullen wij een afspraak maken voor een huisbezoek. Tijdens dit bezoek kijken wij waar de hond zijn thuis gaat vinden, stellen diverse vragen maar bieden u uiteraard ook de gelegenheid om vragen aan ons te stellen. Als de hond al in Nederland in opvang zit, zorg HzH voor contact tussen u en het opvanggezin waar de hond zich bevindt. Nadat een afspraak gemaakt is, kan hetgeen anders in een huisbezoek gebeurt nu op de opvanglocatie plaatsvinden. Het kan zijn dat aanvullend alsnog een huisbezoek wordt gedaan.

Nadat u en HzH het er over een zijn dat de hond van uw keuze ook daadwerkelijk bij u past, stellen wij een contract op. Een voorbeeld hiervan staat op onze site. Nadat het contract ondertekend is en het hierbij behorende bedrag op onze rekening staat, zal de hond worden geplaatst. Voor honden die al in Nederland zijn, is dat eenvoudig af te spreken. Indien de hond in Spanje is, zullen wij een vlucht gaan plannen. Dit kan 4-5 weken duren, omdat we zeker in het begin de vluchten zelf zullen begeleiden. Zodra de vluchtgegevens (datum, tijdstip en plaats van landing) bekend is, laten wij u dit weten. Vervolgens haalt u uw hond zelf op bij de luchthaven.

Ook na de plaatsing stellen wij het op prijs wanneer U ons op de hoogte houdt hoe het met u en uw hond vergaat. Foto's en verhalen zijn meer dan welkom. Het kan zijn dat we na verloop van tijd (nogmaals) op bezoek komen: dit maakt deel uit van onze standaard-werkwijze.