- Donaties/Giften -

Draagt u ons een warm hart toe?
Stichting Hond zoekt Huis krijgt van geen enkele overheid subsidie. Voor al onze activiteiten zijn we dan ook volledig van uw steun afhankelijk! Iedere financiŽle bijdrage, hoe klein dan ook, is zeer welkom.

Stichting Hond zoekt Huis krijgt van geen enkele (overheids)subsidie. Voor al onze activiteiten zijn we dan ook volledig van Uw steun afhankelijk! Iedere financiŽle bijdrage, hoe klein dan ook, is zeer welkom.

 

Help ons helpen en steun HzH. Wordt donateur voor Ä 15,- per jaar. Uiteraard is elke bijdrage, van welke omvang dan ook, meer dan welkom op onze rekening.

GIRO:  NL80 INGB 0001 7929 83  ten name van Hond zoekt Huis. Vermeld svp ook uw mailadres; dan zorgen wij voor een passend 'dankjewel'!